CAT ESP
< tornar

Avís Legal

Gràcies per visitar el web d’OSG Serveis Grup i consultar els termes legals que són els que defineixen la relació entre el titular  i els usuaris del mateix.

Com a responsable d’aquest web, assumim com a  màxima prioritat la defensa dels drets dels usuaris, clients i col·laboradors.

En aquest apartat trobarà tota la informació relativa de la identitat del responsable d’aquesta web, la finalitat, els drets i obligacions que hem establert per garantir  una navegació segura i respectar els drets de totes aquelles persones que interactuen amb aquest espai web.

Aquesta web, per tant compleix rigorosament  amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut també com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com la Llei 34/2002, de 11 de julio, sobre els Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE ó LSSI).

Identificador del responsable d’aquest web

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, sobre els Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE ó LSSI), informem que:

OSG SERVEIS GRUP, S.L.U., és una societat inscrita al Registre Mercantil de Girona, Inscripció 1a, Tom 653, Llibre 0, de la secció 8a, Foli 15, Fulla GE12.452, Societat 16.196, amb CIF B-17.395.781. Aquesta societat és propietària del nom de domini osg.cat

Adreça:

Carrer Dr. Joan Torró i Cabratosa, 18
Polígon Industrial Mas Xirgu
17005 Girona
Telèfon: 972. 244. 824
Fax: 972. 244. 647
e-mail: admin@osg.cat

Condicions Generals d’Ús

Propietat  Intel·lectual i Industrial

© Copyright 2010 –  OSG SERVEIS GRUP, S.L.U., osg.cat. Tots els drets reservats.

Limitació de la Responsabilitat

Legislació Aplicable i Tribunals Competents